Web Analytics

 

Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 03-2023
Komoditas : Beras Medium - Bulog
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertingi Terendah Rata-Rata
01/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 04/03/2023 05/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 11/03/2023 12/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 18/03/2023 19/03/2023 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
1. Pasar Cimeng 0 0 nan
2. Pasar Kangkung 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
3. Pasar Panjang 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450
4. Pasar Tugu 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450
5. Pasar Baru/SMEP 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
6. Pasar Pasir Gintung 0 0 nan
7. Pasar Tamin 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
8. Pasar Way Halim 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Grafik Fluktuasi Harga